Tájékoztatás ugrálóvár szolgáltatás igénybevételéről

Tisztelt Érdeklődő!

Tisztelt Leendő Partnerünk!

Az ugralovar.info csapata állásfoglalás kéréssel fordult a Nemzeti Népegészségügyi Központhoz a járványügyi intézkedések során az ugrálóvár szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ, Budapest, 2021.05.07-én kelt, 28974-2/2021/KTEF iktatószámú levélében a megkeresésünkre a következő választ adta:

„A négymilliomodik COVID-19 elleni védőoltás első dózisának beadásával a lépcsőzetes nyitás következő fokozataként hatályba lépett a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéskét szabályzó kormányrendeletek módosításáról szóló 194/2021. (IV.26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet).

A Korm. rendelet a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI.10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet vonatkozásában az alábbi módosításokat, kiegészítéseket vezette be:

„2/A. § (1) E rendelet alkalmazásában a koronavírus ellen védett személy az, aki ezt a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II.02.) Korm, rendelet szerinti hatósági igazolvány (a továbbiakban: védettségi igazolvány) bemutatásával igazolja.

(2) Ha az e rendelet szerinti valamely jog a koronavírus elleni védettség esetén gyakorolható, az e jogot gyakorolni szándékozó személy a jog gyakorlására való jogosultság igazolása érdekében felhívható a védettségi igazolvány védettséget igazoló módon történő bemutatására.

12. § (3a) Az (1) bekezdés szerinti helyszíneket (pl. vidámpark, játszóház, kalandpark) – az edző- és fitneszterem, az uszoda és a jégpálya kivételével – a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcasik életévét be nem töltött személy látogathatja.

(4 c) A (3a) és a (4) bekezdés szerinti helyszín üzemeltetője vagy vezetője, illetve az üzemeltető vagy vezető alkalmazottja – a (4a) bekezdés szerinti kivétellel – annak beléptetését megtagadja, valamint a látogatás megkezdését megakadályozza, aki

 1. a koronavírus elleni védettségét vagy
 2. az életkorát

e rendeletben meghatározott módon nem igazolja.

(4e) Az (1) bekezdés szerinti helyszíneken - az edző- és fitneszterem, az uszoda és a jégpálya kivételével - a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nem köteles maszkot viselni. Az edző- és fitneszteremben, az uszodában, a jégpályán, valamint a sportlétesítményben a koronavírus ellen védett személy, valamint a sportról szóló törvény szerint tizennyolcadik életévét be nem töltött versenyszerűen sportoló, valamint őt felkészítő sportszakember nem köteles maszkot viselni.

A fentiek alapján megállapítható, hogy az ugrálóvár használta (kísérőként is) a Korm. rendelet hatályba lepésével kizárólag a koronavírus ellen védett személyek, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személyek részére nyílik lehetőség a jogosultság megfelelő igazolásával.

Az ugrálóvár használata során a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nem köteles maszkot viselni.

A fenti járványügyi intézkedéseknek megfelelő üzemeltetéséről a helyszíni üzemeltetője vagy a vezetője köteles gondoskodni, a járványügyi intézkedések betartását a rendőrség ellenőrzi.

Az ugrálóvár közterületen történő elhelyezés esetén, az NKK álláspontja szerint javasolt azt körbekeríteni annak érdekében, hogy a védettségi igazolvánnyal rendelkező személyek és a felügyeletük alatt álló tizennyolcadik életévét be nem töltött személyek elkülönüljenek az ugrálóvár használatára nem jogosultaktól.

Felhívom a figyelmét továbbá, hogy a légvár használatához történő sorban állas során, amennyiben az a körbekerített területen kívül, közterületre esik, mindenkinek kötelező a maszk viselése, melyre a vendégek figyelmét javasolt felhívni. A működtetés során az alábbiak betartása javasolt:

 • Az ugrálóvár rendszeres időközönkénti (a használók számának függvényében) fertőtlenítése.
 • A használók és a kísérőjük számára kézfertőtlenítő kihelyezése.
 • A Korm. rendelet 12. § (4d) bekezdése értelmében az ugrálóvár felügyeletét végző személy maszk viselését az ugrálóvár üzemeltetője határozza meg azzal, hogy amennyiben igazolja a koronavírus elleni védettséget nem köteles maszkot hordani, amennyiben nincs védettségi igazolvány úgy a vendégek által látogatható területeken a helyszíneken az 1. § (1) bekezdésében meghatározott módon köteles maszkot viselni.

Végezetül tájékoztatom, hogy az Alkotmánybíróság 60/1992. (XI.17.) AB határozata értelmében a jogalkotásról szóló törvény garanciális szabályainak mellőzésével hozott minisztériumi és egyéb központi állami szervektől származó, jogi iránymutatást tartalmazó leiratok, körlevelek, útmutatók, iránymutatások, állásfoglalások és egyéb informális jogértelmezések kiadása és az ezekkel való irányítás gyakorlat alkotmányellenes, a fentiekben foglaltak ezért csupán tájékoztató jellegűek.

A ugrálóvár szolgáltatás megrendelésével kapcsolatban kérjük a Tisztelt Érdeklődőket, hogy a fenti tájékoztatását vegyék figyelembe. A fenti tájékoztató alapján kiadott HÁZIRED KIEGÉSZÍTÉS lent megtekinthető.

Szeged, 2021. 05. 11.

ugralovar.info


HÁZIREND KIEGÉSZÍTÉS

A járványügyi intézkedésekkel összhangban

A házirend a Nemzeti Népegészségügyi Központ, Budapest, 2021.05.07-én kelt, 28974-2/2021/KTEF iktatószámú levél tájékoztatása alapján illetve Magyarország Kormánya által az érvényes járványügyi védelmi intézkedésekről szóló hatályos kormányrendeletek alapján készült.

Az ugrálóvár használatára vonatkozó házirend a következő pontokkal egészül ki visszavonásig:

 • az ugrálóvár használta (kísérőként is) kizárólag a koronavírus ellen védett személyek, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személyek részére nyílik lehetőség a jogosultság megfelelő igazolásával,
 • az ugrálóvár használata során a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nem köteles maszkot viselni,
 • a ugrálóvár elhelyezése során az ugrálóvár körbekerítésre kerül annak érdekében, hogy a védettségi igazolvánnyal rendelkező személyek és a felügyeletük alatt álló tizennyolcadik életévét be nem töltött személyek elkülönüljenek az ugrálóvár használatára nem jogosultaktól,
 • az ugrálóvár használatához történő sorban állas során, amennyiben az a körbekerített területen kívül, közterületre esik, mindenkinek kötelező a maszk viselése, melyre a vendégek figyelmét a kezelő felhívhatja,
 • az ugrálóvár a működtetés során rendszeres időközönként illetve a használók számának függvényében fertőtlenítése kerül, amelyet a kezelő határoz meg,
 • az ugrálóvár használók és a kísérőjük számára kézfertőtlenítő kihelyezésére kerül sor, amely használata az ugrálóvárba történő belépést megelőzően kötelező,
 • az ugrálóvár felügyeletét végző személy maszk viselését az ugrálóvár üzemeltetője határozza meg azzal, hogy amennyiben igazolja a koronavírus elleni védettséget nem köteles maszkot hordani, amennyiben nincs védettségi igazolvány úgy a vendégek által látogatható területeken a helyszíneken Korm. rendeletben meghatározott módon köteles maszkot viselni.

KIEMELTEN FELHÍVJUK A FIGYELMET ARRA, HOGY:

 • „A fenti járványügyi intézkedéseknek megfelelő üzemeltetéséről a helyszíni üzemeltetője vagy a vezetője köteles gondoskodni, a járványügyi intézkedések betartását a rendőrség ellenőrzi.”

A Nemzeti Népegészségügyi Központ, Budapest, 2021.05.07-én kelt, 28974-2/2021/KTEF iktatószámú levél tejes terjedelmében a www.ugralovar.info weboldalon olvasható.

Szeged, 2021. 05. 12.

www.ugralovar.info


Hivatalos tájékoztató (pdf)